ขอตั้งรหัสผ่านใหม่

  1. ป้อน Username หรือ E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัครสมาชิก
  2. กดปุ่ม "ขอตั้งรหัสผ่านใหม่"
  3. ระบบจะส่ง URL สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมล์ของท่าน
  4. ทำตามขั้นตอนที่ระบบแจ้งให้
อีเมล์
*ยืนยันโดยกรอกตัวเลข 4 หลัก ที่มองเห็นด้านบน